Circus of Life

Photographer: Yulia Zhdan
Hair and make-up: Yevgeniya Kozlova
Models: Valery Likhman (Ego Models), Elizabeth Pentsarskaya (PMM Management), Rustam Kimi, Nick Kristian, and Pavel Stytsenko
Style: Andy Anikeyev
Special thanks to Antonio Biaggi