Hollywood is Dead

Photographer: Roma Charakhchyan
Hair and make-up: Olesya Maximyk
Models: Slava Viktorov (Zoom Models International), Mark Braginskiy (View Models), Egor Tabunov, Masha Izyumova (SYNERGY MODEL MANAGEMENT), and Elizaveta Manchenko
Style: Helen Koroteeva